محصولات شرکت تولیدی صنعتی جلگه

شیر آبسردکن آبنوش
شیر آبسردکن آبنوش
شیر آبسردکن آبشار
شیر آبسردکن آبشار
شیرآفتابه اهرمی
شیرآفتابه اهرمی
شیرمایع نسیم
شیرمایع نسیم

فواره حوض
فواره حوض
فواره حوض در سایز های مختلف
فواره حوض در سایز های مختلف
شیر شلنگی اهرمی
شیر شلنگی اهرمی
شیر قو دیواری اهرمی همراه با علم
شیر قو دیواری اهرمی همراه با علم

شیر قو دیواری اهرمی همراه با علم
شیر قو دیواری اهرمی همراه با علم
مخازن پلاستیکی
مخازن پلاستیکی
شیر شلنگی اهرمی
شیر شلنگی اهرمی
شیرمایع آبسردکن شیده
شیرمایع آبسردکن شیده

مخزن مایع در طرح های مختلف
مخزن مایع در طرح های مختلف
مخازن استیل
مخزن مایع استیل
شیر قو
شیر قو
فلوتر در سایز های مختلف همراه با توپی پلاستیکی
فلوتر در سایز های مختلف
۵۵۶۱۰۲۰۵