فلوتر با مهره برنجی (همراه با توپی پلاستیکی)

۵۵۶۱۰۲۰۵