مخزن مایع (جا مایع) استیل در سایز ۵، ۱۰ و ۲۵ لیتری

۵۵۶۱۰۲۰۵