مخزن پلاستیکی مایع (جا مایع) دستشویی در 3 سایز

۵۵۶۱۰۲۰۵